Promytá metoda

Promytou metodou se zpracovává zhruba 60 % z celosvětové produkce kávy. Metoda se zaměřuje výhradně na zrno, nikoli na slupku. Ta se nejprve mechanicky odstraní a následně jsou zrna se zbytky dužiny vloženy do fermentačních nádrží, kde se oddělí zbytek dužiny. Vše poté putuje do přemývacího kanálu, kde se omývají zrnka vodou.

Zrna jsou poté sušena na slunci, na betonovém patiu nebo afrických postelích. Sušit se mohou v řádech dnů i týdnů, záleží na podnebí. Sušení může probíhat i pomocí mechanických sušiček. 

Pěstování kávy zpracované promytou metodou vyžaduje velké znalosti a zkušenosti. Chuť kávy je tvořena primárně způsobem pěstování a také půdou a počasím. 

Chuť takto zpracované kávy je obvykle charakterizována jako "čistší", vyniká přirozená acidita. 

Tento způsob vyžaduje velké množství vody, což představuje problém pro země, které trpí nedostatkem srážek.