FSC

FSC (Forest Stewardship Council) je nezisková organizace podporující ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Cílem je chránit lesy a minimalizovat nelegální těžbu dřeva. Pokud vidíme na výrobku logo FSC, můžeme si být jisti, že svým nákupem podporujeme lesní hospodaření šetrné k přírodě.